Skip Navigation LinksCyprus-International-Research-Congress

Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongreleri

Kıbrıs Araştırmaları Merkezi olarak kendimize görev bildiğimiz konuların başında, Kıbrıs konulu araştırma ve çalışmaları teşvik etmek, bu çalışmaları yayın dünyasına kazandırmak gelmektedir. Her iki yılda bir yaptığımız Kıbrıs Araştırmaları Kongresi, Kıbrıs üzerine yapılan her alandaki özgün çalışmanın akademik bir platformda tartışılıp paylaşılmasına ortam sağlamakla kalmayıp, sunulan bildirilerin bir kitapta toplanarak yayına dönüştürülmesine ve araştırmacılara kaynak yaratılmasına vesile olmaktadır. İlki 1996 yılında yapılan Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi, her iki yılda bir tekrarlanan ve akademik çalışmalar düzenleyen bir kongredir.

I. Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi Bildiri Kitabı III. Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi Bildiri Kitabı, Cilt 4
II. Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi Bildiri Kitabı, Cilt 1aIV. Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi Bildiri Kitabı
II. Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi Bildiri Kitabı, Cilt 1b V. Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi Bildiri Kitabı, Cilt 1
II. Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi Bildiri Kitabı, Cilt 2V. Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi Bildiri Kitabı, Cilt 2
II. Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi Bildiri Kitabı, Cilt 3 VI. Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi Bildiri Kitabı
II. Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi Bildiri Kitabı, Cilt 4VII. Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi Bildiri Kitabı
III. Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi Bildiri Kitabı, Cilt 1
III. Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi Bildiri Kitabı, Cilt 2
III. Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi Bildiri Kitabı, Cilt 3


VIII. Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi

Fotoğraflar:


DAÜ Web Siteleri

Cyprus-International-Research-Congress