Skip Navigation LinksVisual-Arts-Project

Görsel Sanatlar Projesi

Projenin Tarihçesi

DAÜ-KAM 'Görsel Sanatlar Arşiv Projesi' 2002 yılında Zehra Şonya'nın hazırladığı projeler çerçevesinde dönemin merkez başkanı Prof. Dr. Ülker Vanci Osam'a sunulmuş sonrasında kabul görerek yaşama geçmiştir. Projenin başlangıç aşamasında Hacettepe Sanat Tarihi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zeynep Yasa Yaman gönüllü danışmanlık yaparak projeye katkıda bulunmuştur. Proje öncelikle Kıbrıslı Türk sanatçıların yapıtlarını ve hayatlarını bir çatı altında sistematik olarak arşivlenmesi ve sonrasında oluşturulacak sanal müze çalışmalarını kapsamakta, bunun yanında panel, söyleşi, sergi vb etkinlikler ile katalog, kitap, albüm gibi yayınları da içermekte idi. Öncelikle sanatçıların arşivlenmesi gerçekleşmiş, ardından gazete taramaları yapılarak kültür sanat haberleri dijital ortamda merkeze aktarılmış, geçmişte kısa süreli de olsa yayınlanan dergiler, gazetelerin kültür sanat ekleri, katalog, kitap, davetiyeler vb yayınlar toplanmıştır. Ayrıca eski kuşak sanatçılarıyla röportajlar yapılarak ses kayıtları arşive aktarılmıştır. Merkez 2005 yılından sonra Kıbrıs Türk sanatı üzerine yapılacak araştırmalar için danışmanlık yapmaya ve kaynaklar sunmaya başlamıştır. 2010 yılında merkez başkanlığına Doç. Dr. Naciye Doratlı atanmış ve sürdürülen projeleri değerlendirerek destekleme ve geliştirme kararı almıştır. Ayrıca Doç. Dr. Netice Yıldız yeni dönemde arşiv danışmanı olarak projeye katkı koymuştur. 

Projenin Amacı

Kıbrıs Türk görsel sanatçıları arşivleyerek haklarında çıkan tüm bilgi ve belgeleri bir çatı altında toplamak, kalıcı kılarak gelecek nesillere aktarmak. Arşivde oluşacak görsel  ve yazınsal birikimleri günün gerekleri doğrultusunda görünür kılarak ulusal ve uluslar arası ortama taşımak ve tanıtmak. Kıbrıs Türk Sanatının anlaşılmasını, yayılmasını ve kökleşmesini sağlamak. Kıbrıs sanatı üzerine yapılacak araştırmaları teşvik ederek, kaynaklık ve danışmanlık yapmak. Kıbrıs sanatı üzerine yayın yaparak akademik ortama taşımak, irdelenebilir ve görünebilir hale getirmek. Doğu Akdeniz Üniversitesinin kültür-sanat yaşantısını zenginleştirmek ve niteliğinin artmasına katkı koymak.


DAÜ Web Siteleri

Visual-Arts-Project